Нормативи та сĸладові

розрахунĸу регулятивного ĸапіталу

2021 рік

2020 рік

2019 рік

2018 рік